MTP zapewnia swoim klientom najwyższą jakość produktów i usług dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i najlepszych standardów produkcji. Dążymy do osiągnięcia satysfakcji klienta poprzez ciągłe doskonalenie naszego systemu jakości stworzonego zgodnie z normami lotniczymi. MTP posiada certyfikat AS9100 od 2016 roku. Nasz dział jakości jest wyposażony w najnowszy sprzęt pomiarowy, co w pełni umożliwia kontrolę i weryfikację zarówno produkcji w toku jak i wyrobów gotowych.