Tabpol jest dywizją MTP i posiada długą historię produkcji oprzyrządowania dla przemysłu lotniczego. Z tego powodu możemy nie tylko realizować nasze wewnętrzne potrzeby narzędziowe ale także świadczyć usługi dla klientów zewnętrznych. Wymagania naszych klientów mogą być spełnione dzięki wykwalifikowanemu i doświadczonemu personelowi w pełni zaangażowanemu w proces produkcji i korzystającemu z różnorodnego i nowoczesnego parku maszynowego.

21.09.2016

   W związku z realizacją projektu „Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Import-Export Tabpol Michał Milczarek poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjne produkty” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5„Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” zapraszamy do składania ofert.

01.12.2016

Informacje o wyborze ofert

Pięcioosiowe pionowe centrum obróbkowe sterowane numerycznie (CNC)